Shahi paneer

National Dhaba Shahi paneer available only on Parshal
Shahi paneer | Mahendra Singh Chouhan | Old 94 B New 2712 Kanadiya Main Road Samvid  Nagar Indore

Shahi paneer